บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พันธกิจ.
“เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำของการผลิตอาหารคุณภาพดีในอาเซียน  เราจะเติบโตจากความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมจริยธรรม 
โดยหลอมรวมเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา”

ความเป็นมาของเรา
ด้วยเหตุที่การผลิตอาหารต่างๆ ได้ถูกพัฒนาไปมาก บ้างก็เป็นประโยชน์ บ้างก็เป็นโทษต่อผู้บริโภค อาหารหลายชนิด 
มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ อาจเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำและความสะดวกในการผลิต แต่อาหารเหล่านี้บางชนิดก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ 
เกิดความสูญเสียมากมายต่อผู้บริโภค เราจึงมีความคิดแน่วแน่ที่จะผลิตเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วน เพื่อเสนอให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
และมีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค
บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2557 และในปีต่อมาได้ลงทุนในโรงงานผลิตแห่งแรกเพื่อผลิต ซอสผงปรุงรส ที่เป็นธรรมชาติล้วน ปราศจาก M.S.G., ไม่มีน้ำตาล, มีปริมาณเกลือต่ำ, ไม่ผสมแป้ง, ไม่ใช้สารเคมีแต่งกลิ่น รสและสี และใช้วิตามินอี ธรรมชาติเป็นสารถนอมอาหาร ทั้งนี้โครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP, HACCP, และมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพตาม ISO9001:2015 นอกจากนี้เรากำลังวิจัยพัฒนา เพื่อจะผลิตสินค้าอาหารในแนวทางเดียวกันนี้อีกหลายชนิด และเราหวังอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเรา จะให้ประโยชน์และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

“BECKY” เป็นมากกว่าซอสปรุงรส
เบ็คกี้ กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นตั้งแต่แรก โดยวางมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกเป็นเป้าหมายหลัก 
ทุกขวดถูกผลิตขึ้นด้วยความพิถีพิถันในทุกๆ ขั้นตอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ ผ่านขบวนการผลิตที่ออกแบบโดยทีมวิจัยพัฒนา 
ซึ่งมีคณะวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังเป็นที่ปรึกษา นอกจากความเป็นเลิศในรสชาติ “BECKY” ยังให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคอีกด้วย

“BECKY ยิ่งทานมาก ยิ่งอร่อยและยิ่งดีต่อสุขภาพ”

Back to top