Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run  มาวิ่งกันเถอะ !


สำหรับกระแสงานวิ่งในบ้านเรา ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะ และเชื่อว่าหลายท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย คงจะมีโอกาศได้ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ที่จัดขึ้นแทบทุกเดือนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ เรารายละเอียดดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบการวิ่งกันค่ะ ให้นักวิ่งได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดใน 6 เส้นทาง 6 จังหวัด  พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการวิ่งแบบรักษ์ธรรมชาติ  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน 

Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run
กลุ่มป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล ได้แก่ความหลากหลายทาง ชีวภาพมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด เป็นผืนป่าธรรมชาติ ขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร เชื่อมต่อกัน 5 ผืนป่า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าดงใหญ่ ในท้องที่  6 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก

สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ หรือ “DongphayayenKaoyai World Heritage Association” (Dok - WHA) ผู้จัดกิจกรรม “Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ จัดหาทุนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่” โดยกิจกรรมงานวิ่งได้จัดขึ้นในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ทั้งหมด 6 สนาม 6 จังหวัด ด้วยกันคือ

โดยประเดิมสนามแรก ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ ที่ ปางสีดา จ.สระแก้ว สัญลักษณ์ของสนาม คือ จระเข้น้ำจืด – Siamese crocodile” ซึ่งพบตามธรรมชาติได้ในป่าเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เราจึงให้เขาเป็น “เรือดำน้ำแห่งมรดกโลก”

สนามที่สอง ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ ชะอม จ.สระบุรี สัญลักษณ์ของสนาม คือ นกแก๊ก – Oriental pied hornbill” ที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า เพราะต้องใช้โพรงของต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ในการทำรัง เราจึงให้เขาเป็น “เครื่องร่อนแห่งมรดกโลก”

สนามที่สาม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ ดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ สัญลักษณ์ของสนาม คือ “วัวแดง-Banteng” ซึ่งที่พบเห็นได้ยากยิ่งในป่าธรรมชาติ เราให้ขนามนามเขาเป็น “เครื่องตัดหญ้าแห่งมรดกโลก”

สนามที่สี่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ ที่ คลองปลากั้ง จ.นครราชสีมา สัญลักษณ์ของสนาม คือ “ชะนีมงกุฎ – Pileated gibbon” ซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือนยอดไม้เท่านั้น เราขนานนามเขาเป็น “ทาร์ซานแห่งมรดกโลก”

สนามที่ห้า ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ นางรอง จ.นครนายก สัญลักษณ์ของสนาม คือ “ช้างป่า – Elephant” ผู้ทำหน้าที่กรุยเส้นทางเดินหากินให้แก่สัตว์ป่าขนาดเล็กกว่า เราขนานนามให้เขาเป็น “แทรกเตอร์แห่งมรดกโลก” และสุดท้าย

ปิดท้ายด้วย สนามที่หก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี สัญลักษณ์ของสนาม คือ เสือโคร่ง – Tiger” ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์อื่น ๆ ในป่าให้คงความสมดุลกับขนาดของพื้นที่ เราจึงขนานนามให้เขาเป็น “นักล่าแห่งมรดกโลก”

สำหรับลักษณะของสนามวิ่ง มี 2 รูปแบบ ได้แก่ Cross Country Run (การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง) มีทั้งหมด 5 สนาม (สระแก้ว, นครราชสีมา, นครนายก, สระบุรี, ปราจีนบุรี) และ Trail Run (การแข่งขันแบบลัดเลาะป่า) มีเฉพาะที่สนามดงใหญ่ บุรีรัมย์ และเพื่อตอบแทนนักวิ่งที่ให้การสนับสนุนและนักวิ่งที่ติดอันดับ Top Runner ทั้งชายและหญิง ทางผู้จักงานได้เตรียมตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสนามวิ่งไว้ด้วย และนักวิ่งท่านใดที่วิ่งครบทั้ง 6 สนามจะได้รับ “เสื้อ The Grand Finisher” และกรอบตั้งโชว์เหรียญทั้ง 6 ซึ่งด้านหลังของเหรียญได้ออกแบบไว้เพื่อนำมาต่อกันเป็น “แผนที่ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ซึ่งทุก 100 บาท จากค่าสมัคร มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

สมัครได้ที่ : FB : DoKWHA
สอบถามเพิ่มได้ที่  Tel: 098-9456568, Line ID: @dongphayayenrun